חברי בית הדין
שופטת בדימוס גבריאלה לוי
נשיאת בית הדין

שופטת בדימוס גבריאלה לוי

במרץ 1996 מונתה לכהונת שופטת בבית משפט השלום במחוז הצפון.
בספטמבר 2000 מונתה לכהונת שופטת בפועל בבית משפט המחוזי בנצרת, לתקופה של שנה.
במאי 2002 מונתה לכהונת רשמת בבית המשפט המחוזי בנצרת.
במאי 2002 מונתה לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי בנצרת לתקופה של ארבע שנים.
ביוני 2003 מונתה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי בנצרת.

עו"ד דליה בושינסקי
דיינת

עו"ד דליה בושינסקי

עו"ד תומר הדס
דיין

עו"ד תומר הדס

עו"ד חן ורשביאק
דיין

עו"ד חן ורשביאק

עו"ד עמית יוסף רון
דיין

עו"ד עמית יוסף רון

עו"ד רועי ליכטמן
דיין

עו"ד רועי ליכטמן

עו"ד אמיר נבון
דיין

עו"ד אמיר נבון

עו"ד ליאור שפירא
דיין

עו"ד ליאור שפירא