<התאחדות אילת
הרשמה למידעון "אילת"
   אני מסכים לקבלת מידע למייל באמצעות דוא"ל

עידכונים וחדשות

הרשמה למידעון "אילת"
   אני מסכים לקבלת מידע למייל באמצעות דוא"ל 
הצג מידעונים קודמים

קוד אתי 2012 - הודעת ראש מינהל הספורט והקוד האתי

לחצו להודעת ראש מינהל הספורט בדבר יישום הקוד האתי.
 

לחצו לקוד בסיס כללי התהנגות בספורט.