<התאחדות אילת
הרשמה למידעון "אילת"
   אני מסכים לקבלת מידע למייל באמצעות דוא"ל

עידכונים וחדשות

הרשמה למידעון "אילת"
   אני מסכים לקבלת מידע למייל באמצעות דוא"ל 
הצג מידעונים קודמים

מצגת עופרי נוהל שר אוצר חדש - איגודי ספורט 29.10



קרא עוד

Annual National Conference of the Ayelet Association in Israel



קרא עוד

תקנון למניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט הלא אולימפי



קרא עוד

תקנון למניעת הטרדה מינית



קרא עוד

תקנות ספורט בדיקות רפאויות , מכונים מורשים וחוק הספורט



קרא עוד

נהלים וטפסים עבור ספורטאים מצטיינים בצה"ל ואבטחה בחול



קרא עוד

כנס בקשות תמיכות מנהל הספורט 2019



קרא עוד

משרד הספורט - קרן מתקנים



קרא עוד

מצגת לגופי הספורט כנס 4.7.19 - חשב כללי



קרא עוד

האיסור הכללי לשלב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך



קרא עוד

ועדת לובצקי - אמות מידה



קרא עוד

תקנות איסור אלימות



קרא עוד

שופט ספורט



קרא עוד

חוק העמותות עידכונים וחידושים



קרא עוד

תקנון בחירת ספורטאי השנה בהתאחדות "אילת"



קרא עוד

השכרת רכבים



קרא עוד

בית דין



קרא עוד

תמיכה בהתאחדויות ספורט ואיגודי ספורט



קרא עוד

נוהל יציאת משלחות לחו"ל



קרא עוד

קוד אתי 2012 - הודעת ראש מינהל הספורט והקוד האתי



קרא עוד

פוליסת ביטוח



קרא עוד

התנהלות מוסדות החינוך ביחס לתלמידים המוכרים כספורטאים מייצגים



קרא עוד

פרחי ספורט 2016



קרא עוד